Y person sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am ddiogelu yn Ysgol Gynradd Wheeler yw: Mrs D. Robinson

Yn absenoldeb Mrs D. Robinson, arwain dirprwy diogelu yn: Mrs C. Binks

Cydlynydd Amddiffyn Plant yr ysgol yw: Mrs D. Robinson

Beth i'w wneud os oes gennych bryder am blentyn sy'n mynychu Wheeler:

Yn ystod oriau ysgol:

  • Contact the school and speak to either Mrs D. Robinson neu Mrs C. Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en,Mudd,,en on 01482 353125

neu

  • Contact the tîm Mynediad ac Asesu for Cragen on 01482 448879
    Tu allan i oriau ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol:
  • If your concern is urgent and there is an immediate risk of harm, yna cysylltwch â'r heddlu ar 999.
  • If your concern is less urgent but you are worried about the welfare of the child, yna cysylltwch â'r Tîm Asesu Mynediad ac ar gyfer Hull ar 01482 448879.
  • If you have concerns about a child at Wheeler which you believe the school need to be aware of, yna e-bostiwch Mrs Suzanne Wilson (arweiniad strategol ar gyfer diogelu ar gyfer HCAT): swilson@hcat.org.uk. Mrs Wilson will make contact with a key member of staff from the school on your behalf.

O fis Medi 2017 we are an Operation Encompass School

Operation Encompass is a partnership between the Police and designated school staff, known as Key Adults. Working together to safeguard children, the Police will inform the Key Adults within schools, am unrhyw ddigwyddiad lle'r oedd y plentyn neu'r person ifanc wedi bod yn bresennol neu yn agored i gam-drin domestig,,en,Mae'r wybodaeth a rennir gyda Oedolyn Allweddol hyfforddedig yr ysgol yn caniatáu darparu ymyrraeth gynnar ar unwaith drwy gefnogaeth agored neu dawel,,en,yn dibynnu ar anghenion a dymuniadau'r plentyn.,,en,Mae'r Oedolyn Allweddol a enwir ar gyfer Ysgol Gynradd Wheeler yn,,en.

The information shared with the school’s trained Key Adult allows the provision of immediate early intervention through overt or silent support, dependent upon the needs and wishes of the child.

The named Key Adult for Wheeler Primary School is Mrs Robinson

 

Polisi Amddiffyn Plant
Op Encompass Letter for Schools - Humberside
Parent Leaflet
Polisi Gwrth Fwlio,,en,Mrs C. Mudd,,en,yn dibynnu ar anghenion a dymuniadau'r plentyn,,en,Op Encompass Llythyr ar gyfer Ysgolion,,en,Humberside,,en,Taflen rhieni,,en,Polisi Gwrth Fwlio,,en,Mrs C. Mudd,,en,yn dibynnu ar anghenion a dymuniadau'r plentyn,,en,Op Encompass Llythyr ar gyfer Ysgolion,,en,Humberside,,en,Taflen rhieni,,en,Polisi Gwrth Fwlio,,en,Mrs C. Mudd,,en,yn dibynnu ar anghenion a dymuniadau'r plentyn,,en,Op Encompass Llythyr ar gyfer Ysgolion,,en,Humberside,,en,Taflen rhieni,,en,Polisi Gwrth Fwlio,,en

 

Newyddion Diweddaraf!