Amserau Ysgol

Bore:

8.45 a.m. hyd nes y 12.00 a.m. (Blwyddyn 1)

8.45 a.m. hyd nes y 12.10 a.m. (Mae'r holl grwpiau blwyddyn eraill)

Prynhawniau:

1.00 y.h. hyd nes y 3.15 y.h. (Blwyddyn 1)

1.10 y.h. hyd nes y 3.15 y.h. (Mae'r holl grwpiau blwyddyn eraill)

Amddiffyn Plant

The Child Protection Co-ordinator at school is Mrs D. Robinson. Os bydd unrhyw ymwelydd, rhiant neu aelod o staff gennych unrhyw bryderon ynghylch plentyn, neu os yw plentyn yn gwneud datgeliad iddynt, dylent siarad â Mrs. Robinson yn uniongyrchol. Yn absenoldeb Mrs Robinson, dylid cysylltu â aelod arall o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. (Mrs Simpson - Pennaeth, Miss Clegg Assistant Headteacher neu Miss Binks SENCO).

Gwefannau defnyddiol Cysylltiadau ar gyfer rhieni:

E-ddiogelwch & Cyngor Gwrth-fwlio

Dysgu a chyngor

Cymorth ac Arweiniad Cymdeithasol ac Emosiynol

Iechyd a Lles

Anghenion Addysgol Arbennig

Childnet - Parent Factsheet

Newyddion Diweddaraf!