Pan fydd eich plentyn i'n hysgol, yr ydym am iddynt i deimlo derbyn gofal a'u cefnogi, hapus a diogel. Rydym am roi cyfle i fod yn llwyddiannus yn eu gwaith ysgol yn eu, i ddod ymlaen yn dda gyda phobl eraill ac i deimlo'n dda amdanynt eu hunain.

School-23-300x199

Rydym yn disgwyl llawer o'n plant, ond rydym yn rhoi llawer yn gyfnewid, ac rydym yn credu, os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd gallwn sicrhau bod pob plentyn yn gwneud yn ogystal ag y gallant o bosibl.

Rydym yn gwybod bod plant bob amser yn gwneud yn well yn yr ysgol pan fydd eu rhieni yn dangos diddordeb yn yr hyn maent yn ei wneud ac yn cefnogi'r ffordd y mae'r ysgol yn gweithio. Er mwyn helpu i wneud hyn mae gennym bolisi 'drws agored', sy'n golygu bod ymwelwyr yn croeso bob amser ac athrawon bob amser yn barod i siarad am eich plentyn, eu gwaith neu unrhyw bryderon a allai fod gennych.

 

Newyddion Diweddaraf!