Modern Foreign Language

/Modern Foreign Language
Modern Foreign Language2016-07-07T08:05:38+00:00

Modern Foreign Languages

Ysgol Gynradd Wheeler yn credu bod dysgu iaith dramor yn darparu profiad cymdeithasol a diwylliannol gwerthfawr ar gyfer ein disgyblion. Dysgu iaith arall yn galluogi'r plant i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd ochr yn ochr godi eu hymwybyddiaeth o'n aml-ieithog ac yn fyd aml-ddiwylliannol. Yn Ysgol Gynradd Wheeler rydym yn dysgu Ffrangeg ac mae'r sesiynau yn cael eu cyflwyno yn CA1 a CA2.

Nodau dysgu ITM

Y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer ieithoedd yn anelu at sicrhau fod pob disgybl:

* Deall ac ymateb i iaith lafar ac ysgrifenedig o amrywiaeth o ffynonellau dilys.

* Siaradwch gyda hyder cynyddol, rhuglder a digymhellrwydd, dod o hyd i ffyrdd o gyfathrebu yr hyn y maent am ei ddweud.

* Yn gallu ysgrifennu at wahanol hyd, at wahanol ddibenion a chynulleidfaoedd, gan ddefnyddio amrywiaeth o strwythurau gramadegol y maent wedi ei ddysgu.

* Darganfod a datblygu gwerthfawrogiad o ystod o ysgrifennu yn yr iaith a astudir.

Targedau cyrhaeddiad

Erbyn diwedd pob Cyfnod Allweddol, disgwylir i ddisgyblion wybod, cymhwyso a deall sgiliau sydd wedi'u pennu yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Bydd cyflwyno Ffrangeg yn yr ysgol fod yn ymarferol iawn, gan roi ystod eang o gyfleoedd i'r plant i archwilio a datblygu eu sgiliau cyfathrebu.

O fewn eu gwersi, bydd plant yn cael eu dysgu i:

* Gwrando'n astud ar iaith lafar a dangos dealltwriaeth trwy ymuno mewn ac ymateb.

* Archwiliwch y patrymau a synau iaith trwy ganeuon a rhigymau.

* Cymryd rhan mewn sgyrsiau; gofyn ac ateb cwestiynau; mynegi barn ac ymateb i'r rhai pobl eraill.

* Siarad mewn brawddegau gan ddefnyddio geirfa gyfarwydd.

Bydd y plant hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen ac ysgrifennu, ond bydd y prif ffocws yn datblygu eu gallu siarad yn Ffrangeg.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 neu 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 neu 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.