Na tejto stránke budete mať možnosť získať prístup ku všetkým týmto:

Parent View


Kontaktné údaje školy
Wheeler Street Hull | HU35QE | Tel: 01482 353125 | admin@Wheeler.Hull.SCH.uk

Prosím kontaktujte pani A. Todd alebo Miss V. Renner, ak máte nejaké otázky.

ETHOS & Ciele školy

ETHOS

Naším cieľom je vytvoriť: Príležitosti pre všetkých dosiahnuť ich plný potenciál, prostredníctvom vysokých štandardov vo vyučovaní, učenie a vedenie. Školu kde všetci oceňujú a rešpektovať. Šťastný pozitívne prostredie, kde je vysoká morálka

Riaditeľ školy: Pani C. Mudd

Ciele školy

Všetky naše deti získali najlepšie príležitosti sa darí v našej happy, starostlivosť prostredia tak, že môžu byť istí, nadšených žiakov pre život. Sme hrdí na kreatívne, flexibilné učebných osnov, ktoré je prispôsobené vzrušujú deti v učení a rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a vedomosti, zabezpečenie, dosiahnu svoj plný potenciál.
Úzko spolupracujeme s rodičmi k účinnej doma/v škole podpora individuálnych potrieb našich detí, zatiaľ čo oslavuje svoje dary a talenty.

Prijímacie konanie dojednania pre HCAT základných školách 2017-18
Prijímacie konanie dojednania pre HCAT základných školách 2018-19
Prijímacie konanie dojednania pre HCAT základných školách 2019-20
Ofsted správy
Skúška & Vyhodnotenie výsledkov
Tabuľky výkonu
E-bezpečnostnej politiky 2018
Čítanie schém
Úlohy politiky
Osnov preskúmanie politiky
Osnov preskúmanie politiky – Kliknite tu pre zobrazenie našej politiky, tým sa otvorí nové okno
VŠETKY OSTATNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAŠEJ CELÉ ŠKOLSKÉ OSNOVY NÁJDETE V MENU NA ĽAVEJ STRANE.
Politické správanie
Žiak Premium politiky 2016 - 2017
Žiak Premium politiky 2017 - 2018
PE & Sport Premium pre základné školy
Dieťa politika ochrany
S.E.N.D politiky
Jediný zrovnoprávnenie
Rovnosť cieľov
Guvernéri informácie & Povinnosti
Nabíjanie & Remisie politiky
Príručku na riadenie HCAT

Ak chcete akékoľvek kópie týchto dokumentov, prosím nechajte admin vedieť.

Najnovšie správy!