At Wheeler Primary children are taught computing. Pupils also have the opportunity to use ICT creatively within the classroom, across a range of subjects. Children have access to both Laptops and iPads. Pupils are also taught about how to keep themselves safe on line.

The New Computing Curriculum develops both skills and knowledge. Children are taught computer science. This includes the craft of coding, floor and screen turtles to Scratch. Children learn about programming, údajov, algorithms and networks. This enables children to develop an understanding of the principles of computer science. They develop computational thinking and problem solving.

Nových učebných osnov kladie jasnejšie dôraz na tri oblasti vzdelávania:

Počítačová veda – ako počítače fungujú a ako písať algoritmy a riešiť problémy nakoniec vytvoriť počítačový program.

Informačné technológie – ako údaje je zastúpená a spravovaných počítačoch.

Digitálna gramotnosť – ako pochopiť digitálne informácie a komunikovať s ním bezpečne a vhodne.

Cieľom nového učiva je vybudovať pochopenie toho, ako počítače fungujú a ako môžu byť použité v živote žiakov – v ich budúce zamestnanie a umožniť im dobrý 21.storočia globálnej občanov.

Najnovšie správy!