Výpočtová technika

/Výpočtová technika
Výpočtová technika2014-09-18NEPOTREBUJETE14:57:07+00:00

V primárnej Wheeler deti učia výpočtovej techniky. Žiaci majú tiež možnosť používať IKT tvorivo v triede, v škále tém. Deti majú k dispozícii prenosné počítače a tablety. Žiaci sa tiež učia, ako udržať seba bezpečné on-line.

Nový výpočtový osnov rozvíja zručnosti a vedomosti. Deti sa učia informatiky. To zahŕňa remeslo kódovanie, poschodí a obrazovky korytnačky na zelenej lúke. Deti sa učia o programovaní, údajov, algoritmy a siete. To umožňuje deťom rozvíjať pochopenie princípov informatiky. Vytvárajú dopyt po výpočtovej myslenia a riešenia problémov.

Nových učebných osnov kladie jasnejšie dôraz na tri oblasti vzdelávania:

Počítačová veda – ako počítače fungujú a ako písať algoritmy a riešiť problémy nakoniec vytvoriť počítačový program.

Informačné technológie – ako údaje je zastúpená a spravovaných počítačoch.

Digitálna gramotnosť – ako pochopiť digitálne informácie a komunikovať s ním bezpečne a vhodne.

Cieľom nového učiva je vybudovať pochopenie toho, ako počítače fungujú a ako môžu byť použité v živote žiakov – v ich budúce zamestnanie a umožniť im dobrý 21.storočia globálnej občanov.

Toto je vlastné Widget

Tento posuvné panel môžete vypnúť alebo zapnúť v téme voľby, a môžete vziať akýkoľvek widget hodiť na neho, alebo dokonca naplniť svoj vlastný HTML kód. Jej perfektný pre popada pozornosť vašich divákov. Vyberte si medzi 1, 2, 3 alebo 4 stĺpce, nastaviť farbu pozadia, widget delič farba, aktivovať transparentnosť, hornej hranici alebo úplne vypnite na počítači a mobile.

Toto je vlastné Widget

Tento posuvné panel môžete vypnúť alebo zapnúť v téme voľby, a môžete vziať akýkoľvek widget hodiť na neho, alebo dokonca naplniť svoj vlastný HTML kód. Jej perfektný pre popada pozornosť vašich divákov. Vyberte si medzi 1, 2, 3 alebo 4 stĺpce, nastaviť farbu pozadia, widget delič farba, aktivovať transparentnosť, hornej hranici alebo úplne vypnite na počítači a mobile.