CLYBIAU AR ÔL YSGOL!!

Dydd Llun

Celfyddydau & Chwaraeon cymysg,,en,Dewis y plant o Chwaraeon,,en,Dodge Ball,,en,Chwaraeon cymysg,,en,Dewis y plant o Chwaraeon,,en,Dodge Ball,,en

Dydd Mawrth

Children’s choice of Sports

Dydd Mercher

Computers

Dydd Iau

Dodge Ball

Dydd Gwener

Girls Football

ALL CLUBS FINISH AT 4:30PM

Each club costs £1.50

Os gwelwch yn dda gofrestru yn y swyddfa as there are limited spaces at each club.

Rhaid i blant gael dillad ymarfer corff ac esgidiau addas i gymryd rhan yn y clybiau chwaraeon.

Rydym yn gobeithio eich gweld mewn clwb yr wythnos nesaf!

Mrs K Thompson – Cydlynydd AG

Newyddion Diweddaraf!